Τίτλος: Θανάσης Τσίτσικας
Καλλιτέχνης: Τσίτσικας Θανάσης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2019
Χώρος Διεξαγωγής: Κατάλυμα Γαλλίας, οδός Ιπποτών Μεσαιωνική Πόλη Ρόδου
Τοποθεσία: Ρόδος