Τίτλος: Ελένη Χριστοδούλου: "Ambivalent Spaces - Anarchic Identities"
Καλλιτέχνης: Χριστοδούλου Ελένη
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2020
Χώρος Διεξαγωγής: The Breeder
Τοποθεσία: Αθήνα