Τίτλος: Τάκης: "Γλύπτης του μαγνητισμού, του φωτός και του ήχου"
Καλλιτέχνης: Τάκης (Βασιλάκης Παναγιώτης) (Takis)
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2020
Χώρος Διεξαγωγής: Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης
Τοποθεσία: Αθήνα
Επιμέλεια: Wellen Michael και Γκόνου Αφροδίτη.