Τίτλος: Παναγιώτης Σιάγκρης: "Questions..."
Καλλιτέχνης: Σιάγκρης Παναγιώτης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2019
Χώρος Διεξαγωγής: Εικαστικός Κύκλος Sianti Gallery
Τοποθεσία: Αθήνα
Επιμέλεια: Σιαντή Βασιλική