Τίτλος: Νίκος Κρυωνίδης: "Ιχνογραφίες χορογραφές"
Καλλιτέχνης: Κρυωνίδης Νίκος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2020
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Τέχνης Αστρολάβος - Δεξαμενή
Τοποθεσία: Αθήνα