Τίτλος: Βέρα Καλλιανίδη: "Land Escapes"
Καλλιτέχνης: Καλλιανίδη Βέρα
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2019
Χώρος Διεξαγωγής: Προξενείο της Γαλλίας, Οδός Ιπποτών, Μεσαιωνική πόλη Ρόδου
Τοποθεσία: Ρόδος