Τίτλος: Σωτήρης Λιούκρας: "Αναδρομή 2010 - 2020"
Καλλιτέχνης: Λιούκρας Σωτήρης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2020
Χώρος Διεξαγωγής: Αρχείο Ιστορίας και Τέχνης - Μουσείο Τεχνών
Τοποθεσία: Κοζάνη