Τίτλος: "Ομαδική Έκθεση Ζωγραφικής για τον Άγιο Σάββα"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2019
Χώρος Διεξαγωγής: Αγιορείτικη Εστία
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη
Επιμέλεια: Ντούρος Αναστάσιος.
Παρατηρήσεις: Η εν λόγω έκθεση, εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα των εορταστικών εκδηλώσεων της Αγιορειτικής Εστίας.