Τίτλος: Μιχάλης Μανουσάκης: "Τόποι αλμύρας σε χρόνους εσπέρας"
Καλλιτέχνης: Μανουσάκης Μιχάλης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2020
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Τέχνης Έκφραση-Γιάννα Γραμματοπούλου
Τοποθεσία: Αθήνα