Τίτλος: "Κενοτομίες"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2020
Χώρος Διεξαγωγής: Χώρος Τέχνης Πολύτροπον
Τοποθεσία: Καλύβια Αττικής