Τίτλος: Λαμπρινή Μποβιάτσου: "Ωκεάνιον"
Καλλιτέχνης: Μποβιάτσου Λαμπρινή
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2020
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Σκουφά
Τοποθεσία: Αθήνα
Παρατηρήσεις: Η έκθεση παρατάθηκε μέχρι τις 20 Μαΐου 2020.