Τίτλος: Μάκης Βάγιας: "Μανδύες"
Καλλιτέχνης: Βάγιας Μάκης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2020
Χώρος Διεξαγωγής: Γκαλερί Χρυσόθεμις
Τοποθεσία: Χαλάνδρι
Παρατηρήσεις: Η έκθεση παρατάθηκε μέχρι τις 6 Ιουνίου 2020.