Τίτλος: Απόστολος Παλαβράκης: "multiples, part I, 1994 - 2004"
Καλλιτέχνης: Παλαβράκης Απόστολος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2020
Χώρος Διεξαγωγής: Γκαλερί Λόλα Νικολάου
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη