Τίτλος: Αλίνα Μάτσα: "Dream Land"
Καλλιτέχνης: Μάτσα Αλίνα
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2020
Χώρος Διεξαγωγής: I-D ProjectArt
Τοποθεσία: Αθήνα
Επιμέλεια: Ξανθάκου Μαρία