Τίτλος: "Τίμιοι παράνομοι - Πρόσωπο. Ελευθερία. Σιωπή"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2020
Χώρος Διεξαγωγής: MOMus-Πειραματικό Κέντρο Τεχνών Αποθήκη Β1
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη
Επιμέλεια: Μπουράτση Σοφία Ελίζα
Παρατηρήσεις: Η έκθεση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το 3ο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Θεσσαλονίκης του Γενικού Καταστήματος Κράτησης Διαβατών. Τα επιλεγμένα ονόματα στο πεδίο «Ονόματα Καλλιτεχνών» αφορούν στους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη έκθεση και περιλαμβάνονται στην Ψηφιακή Αρχειακή Πλατφόρμα DAMS του iset. Για επιπλέον πληροφορίες για τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες συμβουλευθείτε το συνοδευτικό υλικό της έκθεσης (φυλλάδια, κατάλογος κ.ά.) καθώς και τις σχετικές αναφορές στον Τύπο.