Τίτλος: "Άνω βόλτα, κάτω βόλτα"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2020
Χώρος Διεξαγωγής: Το Οχτώ
Τοποθεσία: Αθήνα
Επιμέλεια: Νούλας Βασίλης, Τζημούλης Κώστας
Παρατηρήσεις: Στην έκθεση συμμετείχε και ο Georges Salameh.