Τίτλος: Δημήτρης Γέρος: "Ζωγραφική 1993-2019"
Καλλιτέχνης: Γέρος Δημήτρης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2020
Χώρος Διεξαγωγής: Εικαστικός Κύκλος ΔΛ
Τοποθεσία: Αθήνα