Τίτλος: Λένα Κιτσοπούλου: Between My Legs"
Καλλιτέχνης: Κιτσοπούλου Λένα
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2019
Χώρος Διεξαγωγής: The Breeder
Τοποθεσία: Αθήνα