Τίτλος: Άρης Λιάκος: "Ελληνικό Τοπίο"
Καλλιτέχνης: Λιάκος Άρης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2020
Χώρος Διεξαγωγής: Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης
Τοποθεσία: Αθήνα