Τίτλος: "Κόκκαλα"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2020
Χώρος Διεξαγωγής: Potential Project
Τοποθεσία: Αθήνα
Παρατηρήσεις: Μαζί με τον Νίκο Βελιώτη.