Τίτλος: "The MIND IS A GAP"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2016
Χώρος Διεξαγωγής: Beton7 Gallery
Τοποθεσία: Αθήνα