Τίτλος: Έφη Χαλιορή: "Transformations"
Καλλιτέχνης: Χαλιορή Έφη
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2020
Χώρος Διεξαγωγής: CAN Christina Androulidaki Gallery
Τοποθεσία: Αθήνα