Τίτλος: "7η Μπιενάλε της Αθήνας ECLIPSE"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2020
Επιμέλεια: Καλλιτεχνική διεύθυνση: Poka-Yio. Συνεπιμέλεια: Omsk Social Club και Larry Ossei-Mensah.
Παρατηρήσεις: Δεν έχουν βρεθεί μέχρι στιγμής περισσότερα στοιχεία για την έκθεση και τους συμμετέχοντες σε αυτήν.