Τίτλος: "Δαιδάλεια"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2019
Χώρος Διεξαγωγής: Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου
Τοποθεσία: Ηράκλειο, Κρήτη
Παρατηρήσεις: Έκθεση της ομάδας εικαστικών ARS V.