Τίτλος: "Μπόλικη πέτρα, μπόλικη καρδιά"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2020
Χώρος Διεξαγωγής: Κέντρο Τεχνών Δήμου Αθηναίων - Πάρκο Ελευθερίας
Τοποθεσία: Αθήνα
Παρατηρήσεις: Τα έργα της έκθεσης προέρχονται από τη συλλογή του Αρχείου του ΚΚΕ. Η έκθεση ανεστάλη λόγω του κορονοϊού. Τα επιλεγμένα ονόματα στο πεδίο «Ονόματα Καλλιτεχνών» αφορούν στους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη έκθεση και περιλαμβάνονται στην Ψηφιακή Αρχειακή Πλατφόρμα DAMS του iset. Για επιπλέον πληροφορίες για τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες συμβουλευθείτε το συνοδευτικό υλικό της έκθεσης (φυλλάδια, κατάλογος κ.ά.) καθώς και τις σχετικές αναφορές στον Τύπο.