Τίτλος: Κούλα Μαραγκοπούλου
Καλλιτέχνης: Μαραγκοπούλου Κούλα
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1960
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Τέχνης Νέες Μορφές
Τοποθεσία: Αθήνα