Τίτλος: Ανδρέας Μαράτος: "Προσωπικό Ημερολόγιο"
Καλλιτέχνης: Μαράτος Ανδρέας
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2019
Χώρος Διεξαγωγής: Estudio Gallery
Τοποθεσία: Κηφισιά