Τίτλος: Stefanos Tsivopoulos: "We, Antigone"
Καλλιτέχνης: Τσιβόπουλος Στέφανος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2016
Χώρος Διεξαγωγής: Ωνάσειο Πολιτιστικό Κέντρο
Τοποθεσία: New York