Τίτλος: Νίκος Ναυρίδης: "Noli me tangere (Μη μου άπτου)
Καλλιτέχνης: Ναυρίδης Νίκος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2019
Χώρος Διεξαγωγής: Κεντρική Σκηνή Εθνικής Λυρικής Σκηνής - Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος ΚΠΙΣΝ
Τοποθεσία: Αθήνα
Επιμέλεια: Κουντούρη Ελίνα, Κουμεντάκης Γιώργος.
Παρατηρήσεις: Η έκθεση εντάσσεται στο πρόγραμμα The Artist on The Composer είναι μια συνεργασία της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και του ΝΕΟΝ. Η πρώτη δράση του προγράμματος για το 2019 είναι η ανάθεση στον καλλιτέχνη Νίκο Ναυρίδη,