Τίτλος: Βαρβάρα Σπυρούλη: "Χωροδυναμικά πεδία"
Καλλιτέχνης: Σπυρούλη Βαρβάρα
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2020
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Τέχνης Αθηνών
Τοποθεσία: Αθήνα
Επιμέλεια: Σχινά Αθηνά