Τίτλος: Μάρκος Καμπάνης: "Το Μουσείο των Δέντρων" και "365"
Καλλιτέχνης: Καμπάνης Μάρκος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2020
Χώρος Διεξαγωγής: Χώρος Τέχνης "δ."
Τοποθεσία: Βόλος