Τίτλος: "Το Μικρό Παρίσι των Αθηνών 2016"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2016
Χώρος Διεξαγωγής: Διάφοροι χώροι της Αθήνας
Τοποθεσία: Αθήνα
Επιμέλεια: Εμπνευστής και συντονιστής του Αθηναϊκού καλλιτεχνικού δικτύου και του φεστιβάλ "Το μικρό Παρίσι των Αθηνών": Στρόφαλης Μάριος.
Παρατηρήσεις: Τα επιλεγμένα ονόματα στο πεδίο «Ονόματα Καλλιτεχνών» αφορούν στους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη έκθεση και περιλαμβάνονται στην Ψηφιακή Αρχειακή Πλατφόρμα DAMS του iset. Για επιπλέον πληροφορίες για τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες συμβουλευθείτε το συνοδευτικό υλικό της έκθεσης (φυλλάδια, κατάλογος κ.ά.) καθώς και τις σχετικές αναφορές στον Τύπο.