Τίτλος: Kiki Smith: "Memory"
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2019
Χώρος Διεξαγωγής: Ίδρυμα ΔΕΣΤΕ, Σφαγεία Ύδρας
Τοποθεσία: Ύδρα