Τίτλος: Αλέκος Κυραρίνης: "ορατών τε και αοράτων"
Καλλιτέχνης: Κυραρίνης Αλέκος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2020
Χώρος Διεξαγωγής: Γκαλερί Citronne
Τοποθεσία: Αθήνα
Επιμέλεια: Παΐσιος Νίκος