Τίτλος: Γιάννης Καστρίτσης: "Ο δρόμος προς τη θυσία"
Καλλιτέχνης: Καστρίτσης Γιάννης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2020
Χώρος Διεξαγωγής: Αρχαιολογικό Μουσείο Φλώρινας
Τοποθεσία: Φλώρινα
Επιμέλεια: Ναούμ Ελπινίκη