Τίτλος: "Art Athina Virtual 2020"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2020
Χώρος Διεξαγωγής: Διαδικτυακή έκθεση
Τοποθεσία: www.aavirtual.gr
Παρατηρήσεις: Ψηφιακή Παρουσίαση της Art Athina 2020 στο πλαίσιο των μέτρων προφύλαξης έναντι του SARS-CoV-2.