Τίτλος: Γιώργος Μπουζιάνης
Καλλιτέχνης: Μπουζιάνης Γιώργος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1960
Χώρος Διεξαγωγής: Παρνασσός
Τοποθεσία: Αθήνα