Τίτλος: "Αναφορά στον κριτικό ρεαλισμό"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1978
Χώρος Διεξαγωγής: Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας
Τοποθεσία: Αθήνα