Τίτλος: Νίκος Νικολάου
Καλλιτέχνης: Νικολάου Νίκος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1948
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Ρόμβος
Τοποθεσία: Αθήνα