Τίτλος: Αλεξάνδρα Αθανασιάδη: "Dreamscape"
Καλλιτέχνης: Αθανασιάδη Αλεξάνδρα
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2022
Χώρος Διεξαγωγής: Γκαλερί Ζουμπουλάκη
Τοποθεσία: Αθήνα