Τίτλος: Ιβάν Μαστερόπουλος: "Ζωγραφικά και Σμάλτα"
Καλλιτέχνης: Μαστερόπουλος Ιβάν
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2022
Χώρος Διεξαγωγής: Χώρος Τέχνης ΣΤΟart Κοραή
Τοποθεσία: Αθήνα