Τίτλος: Γιάννης Βαρελάς: "Marlows΄ Dream"
Καλλιτέχνης: Βαρελάς Γιάννης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2022
Χώρος Διεξαγωγής: The Breeder
Τοποθεσία: Αθήνα