Τίτλος: Ελένη Παγκάλου
Καλλιτέχνης: Παγκάλου-Πίτταρη Ελένη
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1950
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Εκθέσεων Ζαχαρίου
Τοποθεσία: Αθήνα