Τίτλος: "Quieter than Silence_In Between Spaces"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2021
Χώρος Διεξαγωγής: Ιδιωτική κατοικία στο Lower Manhattan
Τοποθεσία: Νέα Υόρκη, ΗΠΑ
Επιμέλεια: Καπερνέκα Βενετία
Παρατηρήσεις: Τα επιλεγμένα ονόματα στο πεδίο «Ονόματα Καλλιτεχνών» αφορούν στους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη έκθεση και περιλαμβάνονται στην Ψηφιακή Αρχειακή Πλατφόρμα DAMS του iset. Για επιπλέον πληροφορίες για τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες συμβουλευθείτε το συνοδευτικό υλικό της έκθεσης (φυλλάδια, κατάλογος κ.ά.) καθώς και τις σχετικές αναφορές στον Τύπο.