Τίτλος: Στέλιος Φαϊτάκης: "Ο Θρίαμβος της Λογικής"
Καλλιτέχνης: Φαϊτάκης Στέλιος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2022
Χώρος Διεξαγωγής: Allouche Benias Gallery
Τοποθεσία: Αθήνα