Τίτλος: Mirella Bentivoglio: "The Other Side of the Moon"
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2022
Χώρος Διεξαγωγής: Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών & Αίθουσα τέχνης Gramma_Epsilon
Τοποθεσία: Αθήνα
Επιμέλεια: Cortese Paolo, Mariani Davide