Τίτλος: Louise Bourgeois: "Maman"
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2022
Χώρος Διεξαγωγής: Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος - Εσπλανάδα
Τοποθεσία: Αθήνα