Τίτλος: "True Believers – The Apartment in Crux (Μέρος IΙ)"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2022
Χώρος Διεξαγωγής: Crux Galerie
Τοποθεσία: Αθήνα
Επιμέλεια: Ντούπας Βασίλης
Παρατηρήσεις: Στην έκθεση συμμετείχε και ο Daniel Sturgis.