Τίτλος: "Φυτολόγιο II - Herbarium II"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2020
Χώρος Διεξαγωγής: Χώρος Τέχνης Etchink
Τοποθεσία: Αθήνα
Παρατηρήσεις: Στην έκθεση συμμετείχαν 36 χαράκτες από όλο τον κόσμο.