Τίτλος: Χρόνης Μπότσογλου: "Το χαρακτικό έργο"
Καλλιτέχνης: Μπότσογλου Χρόνης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2022
Χώρος Διεξαγωγής: Χώρος τέχνης ΕTCH INK
Τοποθεσία: Αθήνα
Επιμέλεια: Pandolfini Pino, Μαγουλά Βάσια, Σιατερλή Δήμητρα
Παρατηρήσεις: H έκθεση «Χρόνης Μπότσογλου: Το χαρακτικό έργο» πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος επιχορήγησης δράσεων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.